BSO

Per 1 januari is de wet Dagarrangementen van kracht geworden. Deze wet houdt onder andere in dat basisscholen vanaf 1 augustus 2007 opvang voor hun kinderen aan moeten bieden tussen 7.30 uur ’s ochtends en 18.30 uur ’s avonds, zo-wel op reguliere schooldagen (voor- en naschoolse opvang), als op dagen dat de basisschool gesloten is, zoals dat het geval is bij verlofdagen en tijdens school-vakanties. Het bovenschools bestuur, waar de Kardinaal Alfrinkschool deel van uitmaakt, heeft besloten de uitvoering van deze wet onder te brengen bij stichting Koepel Kinderopvang Wageningen & Kinderkunst BV (hierna de Koepel te noemen).
Hoe kunt u de Koepel bereiken:
Telefonisch: 0317-412010
Per fax: 0317-426206
Per mail: plaatsingen@kinderopvang-wageningen.nl
Website: www.kinderopvang-wageningen.nl
Ook bent u van harte welkom langs te komen op het kantoor aan de Ritzema Bosweg 37a. Wilt u een bezoek brengen aan een van de locaties, dan is dat ui-teraard ook mogelijk. Wij verzoeken u dan wel vooraf een afspraak te maken (voor adressen en telefoonnummers van de opvanglocaties, zie website of vraag svp een informatiepakket aan).