Kinderraad

Op onze school hebben wij een kinderraad met kinderen vanuit groep 2 t/m 8. 

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen meedenken over de ontwikkelingen binnen de school. Daarom is er op de Kardinaal Alfrinkschool een kinderraad. Ieder jaar kiezen de kinderen van de groep een vertegenwoordiger. De kinderraad vergadert 6 keer in een schooljaar. Voorafgaand aan de kinderraadvergadering bespreken de vertegenwoordigers de agenda in de groepen en kan vanuit de groepen nog een agendapunt ingebracht worden. Van de vergaderingen wordt ook een notulen gemaakt. Ook deze wordt door de kinderraad in alle groepen besproken.

De leden van de kinderraad zijn: 

Isa, Jeppe, Sasha, Erik, Lucas, Charlène en Lotfi.