Ouderraad

De ORKA (OuderRaad Kardinaal Alfrinkschool) zorgt samen met het team voor de organisatie van activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, schoolreisjes en de vieringen met Kerstmis en Pasen.

OuderRaad Kardinaal Alfrinkschool (ORKA)

De ORKA bestaat dit jaar uit vijf ouders en vergadert zo'n 5 keer per jaar. Bij deze vergadering is ook altijd een leerkracht aanwezig voor een goede afstemming met het team, dit jaar is dat Marion. De ORKA int en beheert de ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden de activiteiten op school en het schoolreisje betaald. Met het betalen van de bijdrage wordt iedere ouder lid van de ouderraad. Ieder jaar op de Algemene Ledenvergadering legt de ORKA aan alle ouders uit wat met de inkomsten is gedaan. Dan wordt ook de begroting voor het volgende schooljaar en de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.

Ook dit jaar willen we ervoor zorgen dat er aandacht is voor de speciale dagen b.v. Sinterklaas en het schoolreisje. We weten dat een aantal van de traditionele activiteiten anders zal moeten worden ingevuld dan andere jaren vanwege Corona.

Juist daarom zijn we op zoek naar nieuwe leden voor de ORKA  om ook dit jaar op een creatieve manier invulling te geven en op zoek te gaan naar hetgeen dit jaar wel mogelijk is. Lijkt het je leuk om mee te denken, neem dan contact op met een van ons of stuur een een e-mail naar: orka.ka@skovv.nl

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en een school mag een leerling niet weigeren als ouders de ouderbijdrage niet willen betalen. In het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs moet de school voor de vrijwillige ouderbijdrage een aparte overeenkomst met de ouders afsluiten. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. De ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten voor de kinderen te betalen. Zoals het schoolreisje, Sinterklaas- en Kerstfeest, de Paasviering en carnaval.

Op de overeenkomst die u aan het begin van het schooljaar ontvangt, kunt u aangeven zich bereid te verklaren tot het betalen van de ouderbijdrage en voor welk deel. Het is ook mogelijk een deel van de ouderbijdrage te betalen. Dit kan wel betekenen dat uw kind(eren) niet aan alle activiteiten mee kan/kunnen doen.

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege uw financiële situatie, dan kunt u dit ook op de verklaring aangeven. Er wordt dan een regeling door de school getroffen, zodat er voor uw kind toch betaald wordt. Dit kan inhouden dat de gemeente de ouderbijdrage betaalt vanuit de geld-terug-regeling (meer informatie www.gtrwageningen.nl ), of de school betaalt het vanuit het ouderraadbudget.  

ORKA leden 2022-2023: Voorzitter: Vincent Visser; Penningmeester: Desirée Kleinrensink; Overige leden: Joyce van Wijk; Mareva Steehouwer; Anna Möller, Petra Noordhuis Team: Marion van den Berg