Ouderraad

De ORKA (OuderRaad Kardinaal Alfrinkschool) zorgt samen met het team voor de organisatie van activiteiten op school. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, schoolreisjes en de vieringen met Kerstmis en Pasen.

OuderRaad Karinaal Alfrinkschool (ORKA)

De ORKA bestaat uit vier ouders en vergadert eens in de zes weken. Bij deze vergadering is ook altijd een leerkracht aanwezig voor een goede afstemming met het team. De ORKA int en beheert de ouderbijdrage. Van de ouderbijdrage worden de activiteiten op school en het schoolreisje betaald. Met het betalen van de bijdrage wordt iedere ouder lid van de ouderraad. Ieder jaar op de Algemene Ledenvergadering legt de ORKA aan alle ouders uit wat met de inkomsten is gedaan. Dan wordt ook de begroting voor het volgende schooljaar en de hoogte van de ouderbijdrage vastgesteld.

Wilt u meer weten over de ORKA of heeft u interesse om mee te doen, neem dan contact op met een van de ouders uit de ORKA. Op het informatiebord in de gang vindt u een foto met namen van de ORKA-leden en het verslag van de vergaderingen. U kunt ook een e-mail sturen naar: orka.ka@skovv.nl

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is vrijwillig en een school mag een leerling niet weigeren als ouders de ouderbijdrage niet willen betalen. In het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs moet de school voor de vrijwillige ouderbijdrage een aparte overeenkomst met de ouders afsluiten. Scholen mogen een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en activiteiten, zoals een schoolkamp, aanvullend lesmateriaal en festiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. De ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten voor de kinderen te betalen. Zoals het schoolreisje, Sinterklaas- en Kerstfeest, de Paasviering en carnaval.

Op de overeenkomst die u aan het begin van het schooljaar ontvangt, kunt u aangeven zich bereid te verklaren tot het betalen van de ouderbijdrage en voor welk deel. Het is ook mogelijk een deel van de ouderbijdrage te betalen. Dit kan wel betekenen dat uw kind(eren) niet aan alle activiteiten mee kan/kunnen doen.

Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen vanwege uw financiële situatie, dan kunt u dit ook op de verklaring aangeven. Er wordt dan een regeling door de school getroffen, zodat er voor uw kind toch betaald wordt. Dit kan inhouden dat de gemeente de ouderbijdrage betaalt vanuit de geld-terug-regeling (meer informatie www.gtrwageningen.nl ), of de school betaalt het vanuit het ouderraadbudget. 

ORKA leden 2019-2020: Van links naar rechts: Joyce van Wijk, Hélène Lamers, Mark Dunnink, Désiree Klein Rensink, Marion van den Berg.